Gentoo Linux Overlay
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
Rafal Kupiec 4314840122
Update VS:Code.
1 jaar geleden
app-editors/visual-studio-code Update VS:Code. 1 jaar geleden
media-plugins/kodi-pvr-hts Add more ebuilds 1 jaar geleden
media-tv/tvheadend Fix dependencies 1 jaar geleden
metadata Update layout 1 jaar geleden
profiles Import overlay layout 1 jaar geleden
sys-fs/android-file-transfer-linux Add more ebuilds 1 jaar geleden
www-apps/gitea Bump gitea 1 jaar geleden