Gentoo Linux Overlay
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Rafal Kupiec 72baae6566
Add missing files.
9 miesięcy temu
..
files Add missing files. 9 miesięcy temu
Manifest Add Nero for Linux. 9 miesięcy temu
nero-4.0.0.0b-r3.ebuild Add Nero for Linux. 9 miesięcy temu