Gentoo Linux Overlay
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
Rafal Kupiec abbd54b5b3
Update Gitea.
3 maanden geleden
app-cdr/nero Add missing files. 5 maanden geleden
app-editors/visual-studio-code Update Visual Studio Code to newest version. 4 maanden geleden
media-plugins/kodi-pvr-hts Use correct version for Leia. 7 maanden geleden
media-tv/tvheadend Fix dependencies 10 maanden geleden
metadata Update layout 11 maanden geleden
profiles Import overlay layout 11 maanden geleden
www-apps/gitea Update Gitea. 3 maanden geleden