Gentoo Linux Overlay
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Rafal Kupiec abbd54b5b3
Update Gitea.
3 miesięcy temu
app-cdr/nero Add missing files. 5 miesięcy temu
app-editors/visual-studio-code Update Visual Studio Code to newest version. 4 miesięcy temu
media-plugins/kodi-pvr-hts Use correct version for Leia. 7 miesięcy temu
media-tv/tvheadend Fix dependencies 10 miesięcy temu
metadata Update layout 11 miesięcy temu
profiles Import overlay layout 11 miesięcy temu
www-apps/gitea Update Gitea. 3 miesięcy temu