Gentoo Linux Overlay
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Rafal Kupiec abbd54b5b3
Update Gitea.
8 miesięcy temu
app-cdr/nero Add missing files. 11 miesięcy temu
app-editors/visual-studio-code Update Visual Studio Code to newest version. 10 miesięcy temu
media-plugins/kodi-pvr-hts Use correct version for Leia. 1 rok temu
media-tv/tvheadend Fix dependencies 1 rok temu
metadata Update layout 1 rok temu
profiles Import overlay layout 1 rok temu
www-apps/gitea Update Gitea. 8 miesięcy temu